UPOZORENJE:

OVO JE ZVANIČNA PREZENTACIJA ROTARI KLUBA BEOGRAD VRAČAR, REGISTROVANOG U ROTARI INTERNATIONAL-U POD BROJEM 83539 I PRIJAVLJENOG U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE POD BROJEM 28023804

SVAKA DRUGA INTERNET PREZENTACIJA ILI INTERNET STRANA KOJA NOSI OVO IME JE NELEGALNA I NELEGITIMNA, SA NETAČNIM I LAŽNIM INFORMACIJAMA I BIĆE PREDMET KRIVIČNOG GONJENJA PREMA KRIVIČNOM ZAKONU REPUBLIKE SRBIJE.
*
*

Lidija Bartuš Vasiljević

Predsednik 2013-2014 DISTRICT 2483
Paul Harris Fellow

* * * * *

"Poenta je u tome da više ne bude dobrih dela, jer se ona ne ističu u svetu gde su svi postupci dobri."

Gotthold Lessing, nemački književnik

*

Na slici: Nikola HAJDIN , Lidija Bartuš Vasiljević, Svetislav Milovaović i Vladimir Petrović

Copyright © 2012 Rotary Club Beograd Vračar. Sva prava zadržana. Design by WEBLAB - Powered by WEBLAB