UPOZORENJE:

OVO JE ZVANIČNA PREZENTACIJA ROTARI KLUBA BEOGRAD VRAČAR, REGISTROVANOG U ROTARI INTERNATIONAL-U POD BROJEM 83539 I PRIJAVLJENOG U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE POD BROJEM 28023804

SVAKA DRUGA INTERNET PREZENTACIJA ILI INTERNET STRANA KOJA NOSI OVO IME JE NELEGALNA I NELEGITIMNA, SA NETAČNIM I LAŽNIM INFORMACIJAMA I BIĆE PREDMET KRIVIČNOG GONJENJA PREMA KRIVIČNOM ZAKONU REPUBLIKE SRBIJE.

O klubu

*

Prvi Rotari Klub u našem gradu osnovan je 1928. godine. Od tih dana, uspešno je radio i razvijao se, šireći ideju Rotarija po celoj tadašnjoj državi sve do drugog svetskog rata. Sa ratom, došlo je do prekida rada kluba, a nakon rata u vreme komunizma, kako je bilo zabranjivano više manje sve, tako je i Rotari klubovima zabranjen rad. Zabrana je prekinuta tek pre dvadesetak godina, kada je trudom i radom nekolicine vrednih ljudi, ponovo dozvoljeno osnivanje i rad Rotari klubovima.

Imajući u vidu sve činjenice o životu Rotarija u Beogradu i našoj zemlji, osnivači našeg kluba su razumeli koliko je zadatak koji je ispred njih još veći i teži. Zahvaljujući udruženom prijateljskom radu i iskrenoj dobroj volji, pokrenuta je inicijativa i osnovan je klub Beograd Vračar, godine 2010. Iste godine, 24. novembra, dobijen je i Čarter kluba, tj. Klub je zvanično priznat od strane matične organizacije, Rotari Internacionala.Copyright © 2012 Rotary Club Beograd Vračar. Sva prava zadržana. Design by WEBLAB - Powered by WEBLAB